בבואכם למרפאה יש לדאוג להביא עמכם:
  • רשימת תרופות קבועות
  • בדיקות עזר, כגון: CT, MRI, EEG, EMG
  • מומלץ להביא את דיסק הבדיקה בנוסף על הפענוח
  • מומלץ להביא סיכומי אשפוז, ותוצאות בדיקות דם
  • מומלץ להגיע בליווי מתורגמן במידה ואינכם דוברי אנגלית או עברית.